Yutani Weyland s.r.o. je výrobce, dovozce a dodavatel širokého sortimentu spojovacích prvků pro mnoho průmyslových odvětví. Firma založená v roce 2004 je dnes stabilní firmou v oboru.

Společnost Yutani Weyland
– plní povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů EKO-KOM
– plně využívá moderní technologie, které přinášejí zvýšení efektivity práce a zbytečně nezaměstnávají zaměstnance
– nevyužívá nucené nebo vázané práce
– firemní etika neumožňuje korupci nebo podplácení
– nemá ve firmě závažná bezpečnostní rizika
– prokazatelně vede pracovní docházku
– mzdy zaměstnancům jsou prokazatelně vypláceny v rámci zákonů

Námi nabízené produkty splňují nejvyšší kvalitu a přesnost provedení. Díky široké a pružně fungující logistice, kvalitě poskytovaných služeb a možnostech řešení dodávek pro zákazníky jsou naše produkty dodávány jak konečným spotřebitelům, tak i velkým podnikům ve strojírenském, elektrotechnickém, nábytkovém a stavebním průmyslu na území ČR i v zahraničí.

V současné době máme k dispozici 40 000 položek spojovacího materiálu a další položky dostupné podle požadavků zákazníka.

SPOLEHLIVOST A KVALITA

Našim zákazníkům nabízíme pouze kvalitní a ověřené výrobky. Dlouhodobě je v naší společnosti kladen důraz na kvalitu, proto máme zaveden systém vstupní a výstupní kontroly a kontroly jakosti zboží. Naši dodavatelé mají zaveden systém jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. Věříme, že tyto a mnohé další služby povedou k Vaší spokojenosti a naší vzájemné dlouhodobé spolupráci.

Našim zákazníkům chceme být spolehlivým a profesionálním partnerem.

Máte zájem o nezávislou cenovou nabídku?

Pro naše zákázníky zpracujeme cenovou nabídku na míru z našeho sortimentu více než 40 000 položek.